Studiu comparativ la nivel european privind criteriile care determina obligatia auditarii situatiilor financiare si modul de organizare a organismului de supraveghere a auditului statutar

Autor:Daniel BOTEZ

JEL:M42

DOI:10.20869/AUDITF/2019/156/022

Cuvinte cheie:audit statutar, organism de supraveghere a auditului statutar, profesia de audit

Abstract:
In ultimii ani, profesia contabila a fost influentata semnificativ de modificarea directivelor europene in domeniul contabilitatii si auditului statutar. O modificare importanta a fost determinata de Directiva 2013/34/EU privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi. O alta modificare cu impact semnificativ asupra auditului statutar o reprezinta Directiva 2014/56/UE de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare consolidate, impreuna cu Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public. Studiul de fata analizeaza modul in care prevederile din directivele europene mentionate au fost introduse in legislatia statelor membre ale Uniunii Europene. Constatarile autorului pun in evidenta diversitatea atitudinilor privind stabilirea criteriilor care determina obligatia ca entitatile sa aiba situatiile financiare auditate, precum si formele de organizare a organismelor de supraveghere a auditului statutar, insotite de cateva comentarii necesare.

Abstract(289KB)
Articol(377KB)