Utilizarea instrumentului interactiv online GiPlot pentru explorarea datelor economice si financiare in contextul componentei ex post a auditului

Autor:Dinu AIRINEI, Daniel HOMOCIANU

JEL:C32, C88, Y10

DOI:10.20869/AUDITF/2019/156/023

Cuvinte cheie:auditul ex post, explorarea datelor economice si financiare, GiPlot, scenarii de utilizare, avantaje

Abstract:
In contextul unui volum in crestere de date economice, financiare si de audit, acest articol prezinta cateva avantaje legate de utilizarea unui instrument interactiv bazat pe cloud computing, si anume GiPlot, care a fost dezvoltat folosindu-se tehnologie Google, disponibil pentru utilizare gratuita si destinat initial reprezentarii si explorarii vizuale a datelor cu caracter general. Instrumentul in sine este un fel de aplicatie de tip simulare vizuala interactiva (VIS), care apartine categoriei mai largi de Business Intelligence prescriptiva. Se bazeaza pe medii si surse de date online (de exemplu: Google Drive, Google Sheets), dar si pe ideea de colaborare, transparenta si suport pentru replicarea rezultatelor. Scenariile de utilizare prezentate in lucrare includ serii cronologice si diagrame de corelatie, in contextul obiectivului de ansamblu al lucrarii, si anume acela de argumentare a posibilitatilor de utilizare a instrumentului GiPlot pentru date economice si financiare, mai ales atunci cand este vizata componenta ex post a auditului.

Abstract(266KB)
Articol(805KB)