Aspecte privind structura pietei de audit financiar in Uniunea Europeana din perspectiva onorariilor

Autor:Ovidiu-Constantin BUNGET, Alin-Constantin DUMITRESCU, Rodica Gabriela BLIDISEL, Oana Alina BOGDAN, Valentin BURCA

JEL:M42, M48

DOI:10.20869/AUDITF/2021/164/024

Cuvinte cheie:structura pietei de audit; onorarii; servicii de audit financiar si non-audit;

Abstract:
Riscul de audit reprezinta unul dintre cele mai controversate elemente cu care se confrunta auditorii in misiunile de audit. Acesta se refera la probabilitatea ca denaturari semnificative sa existe in situatiile financiare ale companiilor, iar auditorul sa emita o opinie fara rezerve, deci o opinie eronata. Pentru auditor, riscul de audit poate fi considerat un risc economic, ceea ce impune ca profesionistul contabil sa incerce sa diminueze cat mai mult acest risc. Identificarea si evaluarea cu acuratete a factorilor de risc care caracterizeaza cele trei componente ale riscului de audit – riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare – contribuie la o planificare riguroasa a demersului de audit. Cu alte cuvinte, riscurile identificate vor sta la baza orientarii eforturilor auditorului spre acele domenii unde denaturarile pot duce la alterarea imaginii fidele raportata utilizatorilor prin situatiile financiare. In acest studiu, sunt identificati si ierarhizati, pe baza rapoartelor financiare, in general, si a celor de audit, in special, factori de risc care caracterizeaza riscul de audit pe cele trei componente: risc inerent, risc de control si risc de nedetectare. Esantionul luat in studiu este reprezentat de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti pe piata reglementata, iar analiza de tip cauza-efect, dar si transversala, efectuata are in vedere perioada 2019-2020, ante criza generata de Covid-19, si anul instalarii acestei crize. Prin testarea si validarea ipotezelor de cercetare cu ajutorul metodelor de regresie si de analiza multivariata a datelor este scos in evidenta faptul ca se poate face o ierarhizare a componentelor riscului de audit, riscul inerent avand o influenta mai importanta asupra planificarii auditului decat riscurile de control si de nedetectare. De asemenea, la nivelul esantionului analizat este identificat un profil al companiei, in functie de obiectul de activitate, auditor, marimea riscului de audit si opinia formulata in raportul de audit pentru exercitiul financiar incheiat la finele anului 2020.

Abstract(192KB)
Articol(790KB)