Evaluarea articolului

Criteriile de evaluare


Conform regulilor impuse de bazele de date internaţionale în care este indexată revista și normelor impuse de editor – Camera Auditorilor Financiari din România – toate articolele ştiinţifice se supun procedurilor de evaluare prealabilă de către comitetul de redacție al revistei, care are dreptul de a admite sau nu un articol în vederea publicării.


Manuscrisele care îndeplinesc condițiile generale de redactare și tehnoredactare (verificate de comitetul de redacție) vor fi trimise evaluatorilor. Evaluarea articolelor se va face atât din punctul de vedere al conţinutului, cât şi din punctul de vedere al formei de prezentare a manuscrisului.


Din punctul de vedere al conţinutului, se apreciază:


Din punctul de vedere al formei, evaluarea ţine seama de prevederile prezentate la secțiunea Redactare, analizând eventualele neconcordanţe, omisiuni sau neregularităţi.


După verificarea de rigoare în redacţie asupra respectării normelor tehnice prezentate mai sus, articolul se trimite spre evaluare, în paralel, către cel puțin doi referenți externi ai revistei, în modalitatea „double-blind-review”. Autorii nu cunosc identitatea evaluatorilor şi nici invers. Toţi evaluatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea cu privire la manuscrisele prezentate şi la datele asociate şi să nu le redistribuie.


Aprecierile posibile ale referenților externi cu privire la un articol sunt:

  1. acceptare;
  2. acceptare cu revizuire;
  3. respingere.

Autorul va fi informat cu privire la rezultatul procesului de evaluare.


În cazul B observaţiile şi recomandările se comunică autorului în vederea revizuirii articolului. Observaţiile şi sugestiile sunt înscrise în josul fişei de evaluare la rubrica „Recomandări”. De asemenea, pot fi făcute observaţii şi electronic, marcate cu literă colorată distinct, pe textul articolului. Un model al fișei de evaluare este disponibil aici.


După analiza manuscrisului de către evaluatorii externi, autorii sunt responsabili pentru corectarea greşelilor semnalate. Echipa redacţională nu îşi asumă răspunderea pentru erorile de text apărute în revistă, dacă autorii nu operează corecturi. După acceptarea formei finale, articolul este preluat de redacţie şi este supus operaţiilor tehnice de corectură şi tehnoredactare în vederea publicării.