Norme de redactare și tehnoredactare

Revista Audit Financiar încurajează depunerea de manuscrise originale bazate pe cercetare, apte de a aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea profesiei de auditor financiar şi la înţelegerea activităţii de contabilitate şi audit. Manuscrisele care nu intră în aceste orientări editoriale pot fi refuzate de către redacţie.

Articolele trebuie să respecte următoarele norme de ordin general:

Revista „Audit Financiar” va accepta şi manuscrise bazate pe prezentări făcute la conferinţele organizate sau sponsorizate de aceasta sau de către CAFR, de editorul său, precum şi de la o serie de manifestări științifice al căror subiect este considerat a se înscrie în aria tematică a revistei.


Manuscrisele se transmit la redacţie pe e-mail la adresa revista@cafr.ro în regim continuu. Pentru redactarea manuscriselor, care trebuie să conţină în mod obligatoriu semne diacritice (în cazul articolelor în limba română), se recomandă folosirea procesorului de texte Microsoft WORD, ca şi a altor componente din pachetul Microsoft Office. Pentru a avea acces la diacriticele limbii române (ă, â, î, ş, ţ) se recomandă utilizarea fontului Times New Roman din garnitura de fonturi extinsă. Se va lucra cu corp de bază de minim 12 pt. Atenție! Atât textul cât și tabelele și graficele se realizează alb-negru.


Structura articolului

  1. Titlu;
  2. Autori;
  3. Rezumat;
  4. Cuvinte cheie;
  5. Clasificare JEL (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php);
  6. Conținut;
  7. Referințe bibliografice (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm).

Conținutul articolului trebuie să includă următoarele secțiuni:

Conținutul fiecăreia dintre aceste secțiuni este detaliat în Macheta de document existentă pe site.


Tabelele și graficele trebuie elaborate în alb-negru, cu maximum 6 nuanțe de gri. Pentru ușurarea tehnoredactării este recomandat ca graficele sau figurile redactate în alte programe (de ex. Microsoft Excel) să fie anexate şi în forma lor separată de text, împreună cu tabelul de date pe baza căruia au fost construite, în aplicația în care au fost concepute.


În cazul diagramelor care reprezintă variaţii calitative, pe axele de coordonate (la capete şi în afara desenului) se vor indica doar simbolurile mărimilor în cauză; în schimb, în cazul diagramelor cantitative, axele de coordonate vor cuprinde şi unităţile de măsură corespunzătoare mărimilor ce variază. Figurile (diagramele) trebuie să aibă denumire şi un identificator (de ex: fig. 4), la care se face trimitere în textul articolului.


În ceea ce priveşte materialul tabelar, se va evita ca acesta să depăşească în lăţime formatul paginii de text a revistei. Tabelele trebuie să aibă o prezentare unitară, fiecare să fie numerotat (să aibă un identificator) şi să aibă un titlu (o denumire). Identificatorul și denumirea se scriu drept şi centrat deasupra tabelului. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept: Tabelul nr. X. În cazul tabelelor care cuprind note, acestease vor scrie imediat după tabel.


Atât la materialul ilustrativ, cât şi la materialul tabelar este obligatorie înscrierea sursei imediat sub materialul respectiv sau cu trimitere în subsolul paginii.


Pentru redactarea bibliografiei se va folosi stilul Harvard. Se recomandă ca bibliografia să cuprindă cât mai multe titluri, din care cel puţin 2-3 autori străini. Nu încurajăm autocitările.