Scop și obiective

Obiectivul principal al revistei este de a sprijini eforturile Camerei Auditorilor Financiari din România îndreptate spre ridicarea calităţii profesionale a membrilor săi la nivelul standardelor internaţionale şi al normelor europene în domeniu, pentru afirmarea prestigiului acestei profesii în ţară şi pe plan internaţional. Deopotrivă, revista reprezintă un suport de stimulare şi afirmare a cercetării ştiinţifice şi academice din domeniul auditului financiar. Revista Audit Financiar este deschisă dialogului de idei şi opinii la nivel naţional şi internaţional, facilitării circulaţiei rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a schimbului de informaţii între universităţi, în mediul academic şi în cel al practicii profesionale. Articolele publicate se pot încadra în următoarele arii tematice, fără a se limita la acestea: