Audit Financiar Volum: 11, nr. 98/2013

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.98

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (3131 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Proceduri analitice bazate pe analiza statistică a informaţiilor comparabile aferente perioadelor anterioare de raportare financiară
Autor: Prof. univ. dr. Emeritus Elisabeta JABA, Drd. Ioan-Bogdan ROBU, Drd. Mihaela-Alina ROBU
DOI:
Pagina 0 - 0
Influenţa guvernanţei corporative asupra standardelor de audit şi raportare financiară: cazul statelor membre UE
Autor: Lect. univ. dr. Cristina BOŢA-AVRAM, Conf.univ.dr. Paula Ramona RĂCHIŞAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Raportarea integrată – sfârşit sau un nou început pentru raportarea financiară?
Autor: Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ
DOI:
Pagina 0 - 0
Modele cantitative privind evaluarea preliminară a sistemului de control intern şi a politicii de sancţiuni
Autor: Ec. ing. dr. Adrian VINTILESCU BELCIUG, Ec. dr. ing. Lăcrămioara CORCHEŞ, Ec. drd. Daniela CREŢU, Ec. drd. Adriana LUPU
DOI:
Pagina 0 - 0
Paralelă între sistemele de control al calității auditului financiar din România și Spania
Autor: Drd. Ioana Iuliana POP (GRIGORESCU)
DOI:
Pagina 0 - 0
Respectarea drepturilor acţionarilor, în contextul principiilor privind guvernanţa corporativă, la entităţile listate pe o piaţă reglementată din România, având ca obiect de activitate intermedierea financiară
Autor: Cadru didactic asociat dr. Adrian Doru BÎGIOI
DOI:
Pagina 0 - 0
Aspecte relevante privind auditul estimărilor contabile
Autor: Aura GIURCĂNEANU, dr. Clemente KISS
DOI: