Audit Financiar Volum: 11, nr. 99/2013

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.99

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (6445 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Un model de configurare a potenţialului de cosmetizare a informaţiei
Autor: Prof. univ. dr. Sorin DOMNIȘORU, Conf. univ. dr. Radu BUZIERNESCU, Asist. univ. dr. Adrian ROMAN
DOI:
Pagina 0 - 0
O analiză a determinanţilor alegerii auditorului financiar la nivelul entităţilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti
Autor: Lector dr. Ştefana Maria DIMA, Prof. univ. dr. Bogdan DIMA, Prof. univ. dr. Nicoleta FARCANE
DOI:
Pagina 0 - 0
Sistemul de administrare a instituţiilor de credit din România, prin prisma principiilor privind guvernanţa corporativă
Autor: Cadru didactic asociat, dr. Adrian Doru BÎGIOI
DOI:
Pagina 0 - 0
Comitetul de audit şi transparenţa informaţională - Studiu empiric la nivelul sistemului bancar european
Autor: Lect. univ. dr. Cristina Alexandrina ŞTEFĂNESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Importanţa mărcilor în prezentarea bilanţului: cazul societăţilor europene
Autor: Prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ, Prof. univ. dr. Niculae FELEAGĂ, Drd. Luciana Maria RÂBU
DOI:
Pagina 0 - 0
Studiu privind managementul de mediu și raportările de mediu în cazul entităților care activează în industria chimică
Autor: Lect.univ.dr., cercetător, Ionel-Alin IENCIU, Conf.univ.dr., cercetător, Irimie Emil POPA, Lect.univ.dr., cercetător, Victor MULLER,Lect.univ.dr., cercetător, Carmen BONACI
DOI: