Audit Financiar Volum: 13, nr. 131/2015

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.131

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (4048 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Vulnerabilități semnificative în activitatea societăților de servicii de investiții financiare din România – provocări majore în contextul reglementărilor aplicabile auditorilor statutari
Autor: Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, Lector univ. dr. Ovidiu SPĂTĂCEAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Modelarea relației auditor - entitate client prin intermediul teoriei jocurilor și a echilibrelor Nash
Autor: Drd. Florentin-Emil TANASĂ, Prof. univ. dr. Emil HOROMNEA
DOI:
Pagina 0 - 0
Consideraţii privind implicaţiile raportării de provizioane în contextul reglementărilor contabile actuale
Autor: Lect. univ. dr. Roxana Manuela DICU, Conf. univ. dr. Daniela-Neonila MARDIROS
DOI:
Pagina 0 - 0
Studiu privind influența auditului financiar și a guvernanței corporative asupra relevanței valorii
Autor: Asist. univ. dr. Florin DOBRE, Drd. Laura BRAD
DOI:
Pagina 0 - 0
Aplicațiile Excel Power Pivot în audit și raportări financiare
Autor: CS III. Dr. Daniel HOMOCIANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Analiza statistică a influenţei opiniei de audit asupra relevanţei informaţiilor financiare raportate de către firmele româneşti cotate la bursă
Autor: Dr. Ioan-Bogdan ROBU, drd. Mihaela-Alina ROBU
DOI: