Audit Financiar Volum: 8, nr. 65/2010

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.65

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (4390 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Utilizarea operaţiilor matematice în misiunile de audit
Autor: Ken GARRETT, ACCA,
DOI:
Pagina 0 - 0
Din activitatea CAFR: Secvenţe de la o conferinţă la alta
Autor: \N
DOI:
Pagina 0 - 0
Exigenţe şi provocări ale noului Cod Etic pentru profesionişti emis de IFAC
Autor: Prof.univ.dr. Maria MANOLESCU, Prof.univ.dr. Ion MIHĂILESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Pragul de semnificaţie şi atitudinea auditorului financiar faţă de risc
Autor: Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA, drd. Iancu Octavian IONESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Proiectarea şi realizarea unui sistem informatic pentru auditul public intern
Autor: Ec. drd. ing. Adrian VINTILESCU BELCIUG, Ec. drd. Daniela CREŢU, Ec. drd. Carmen GEGEA, Ec.drd. Valentin MAVRODIN
DOI:
Pagina 0 - 0
Exploatarea oportunităţilor relaţiilor publice în mediul financiar. Relaţiile publice şi auditul
Autor: Lect.univ.dr. Laura DINDIRE
DOI:
Pagina 0 - 0
Poli de opinie cu privire la utilizarea valorii juste în condiţiile economice actuale
Autor: Drd. Monica BIZON
DOI:
Pagina 0 - 0
Standardele internaţionale de raportare financiară
Autor: Dr. Alexandru RUSOVICI, dr. ec. Gheorghe RUSU
DOI: