Audit Financiar Volum: 8, nr. 62/2010

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.62

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (7852 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Aspecte practice ale auditării în controlul de gestiune
Autor: Dr.ec. Gheorghe RUSU, Dr. ec. Marius VORNICEANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Probleme contabile determinate de situaţia actuală a pieţei
Autor: Miroslaw SZMIGIELSKI, PwC Romania
DOI:
Pagina 0 - 0
Audit financiar versus audit statutar. Clarificări necesare în practica profesională
Autor: Prof.univ.dr. Ion MIHĂILESCU, Drd. Ciprian Teodor MIHĂILESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Standardizarea contabilă internaţională: reîntoarcerea politicului? (II)
Autor: Prof. Alain BURLAUD, Prof. Bernard COLASSE
DOI:
Pagina 0 - 0
Rolul auditului statutar în evaluarea şi consolidarea controlului intern al entităţilor auditate
Autor: Prof univ.dr. Maria MANOLESCU, Conf.univ.dr. Aureliana Geta ROMAN, Prof univ.dr.Constantin ROMAN, Drd. Mihaela MOCANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Contabilitatea de angajamente versus contabilitatea de casă în raportarea performanţei financiare a entităţilor sectorului public
Autor: Prof.univ.dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, prof. univ.dr. Eugeniu ŢURLEA, drd. Ovidiu VLADU
DOI:
Pagina 0 - 0
Un model general de evaluare a riscurilor şi utilizarea lui în pregătirea misiunii de audit intern
Autor: Drd. Tiberiu Gh. TUDORAN, Drd. Tiberiu T. TUDORAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Aplicarea în Uniunea Europeană a standardelor şi interpretărilor internaţionale din domeniul raportării financiare: Amendamente aduse IAS 39, IFRIC 9 şi IFRS 7
Autor: Drd. Monica BIZON
DOI: