Audit Financiar Volum: 9, nr. 76/2011

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.76

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (5587 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Tratamente contabile naţionale şi internaţionale privind elaborarea şi prezentarea situaţiilor (rapoartelor) financiare
Autor: Prof. univ.dr. Victor MUNTEANU, lector univ.dr. Alice ŢÎNŢĂ, drd. Valentina ŢUGUI
DOI:
Pagina 0 - 0
Analiza reacţiilor internaţionale la noua abordare propusă de IASB/FASB cu privire la prezentarea performanţelor unei entităţi
Autor: Asist. univ.dr. Victor-Octavian MÜLLER, prof. univ.dr. Dumitru MATIŞ, asist.univ.dr. Ionel-Alin IENCIU
DOI:
Pagina 0 - 0
Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România – Bucureşti, 18 iunie 2011
Autor: \N
DOI:
Pagina 0 - 0
Frauda în situaţiile financiare: o revizuire a literaturii de specialitate cu privire la tehnicile de detectare
Autor: Drd. Iulia - Ana STROE, drd. Daniela - Nicoleta MEDINŢU
DOI:
Pagina 0 - 0
Influenţa ajustărilor propuse de auditorul independent asupra opiniei exprimate în raportul de audit
Autor: Prof. univ. dr. Nicolae TODEA, drd. Ana Maria JOLDOŞ (UDREA), drd. Ionela Cornelia STANCIU
DOI:
Pagina 0 - 0
Provocări actuale generate de „management approach” (II)
Autor: Prof. univ. dr. Costantin ROMAN, drd. Mihaela MOCANU,
DOI: