Audit Financiar Volum: 6, nr. 43/2008

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.43

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (0 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Studiu privind implementarea şi organizarea auditului intern în România
Autor: Drd. Cristina BOŢA AVRAM
DOI:
Pagina 0 - 0
Impactul legii Sarbanes-Oxley asupra companiilor româneşti
Autor: Liviu MIHĂILEANU, PwC
DOI:
Pagina 0 - 0
Reputaţia profesională bunul cel mai de preţ al auditorului financiar
Autor: Dr. Alexandru RUSOVICI, dr. ec. Gheorghe RUSU
DOI:
Pagina 0 - 0
Probele de audit-argument forte in finalizarea concluziilor privind opinia de audit
Autor: Prof. univ. dr. Ana MORARIU, Asist. univ. drd. Flavia STOIAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Auditarea situaţiilor financiare – o abordare bazată pe risc
Autor: Brian PINE, ACCA
DOI:
Pagina 0 - 0
Recunoasterea si evaluarea generala a elementelor de imobilizari necorporale
Autor: Drd. Monica JULEAN, Drd. Elena IORDACHE
DOI:
Pagina 0 - 0
Consideraţii privind efectuarea auditului la întreprinderile mici
Autor: Prof. univ. dr. Marioara AVRAM, Prof. univ. dr. Veronel AVRAM
DOI:
Pagina 0 - 0
Conferinţa internaţională a CAFR "Auditorul transfrontalier: profesionalism şi independenţă"
Autor: \N
DOI: