Audit Financiar Volum: 6, nr. 41/2008

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.41

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (0 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Este necesară schimbarea politicilor de acces în profesia de auditor financiar?
Autor: Prof. univ. dr. Laurenţiu DOBROŢEANU, Ec. Laurenţiu STANCIU, Conf. univ. dr. Camelia Liliana DOBROŢEANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Părţile afiliate – „Abordarea şi tratament“
Autor: ec. Carmen MATARAGIU
DOI:
Pagina 0 - 0
Guvernanţa corporativă şi sistemul bancar
Autor: Marc CANNIZZO
DOI:
Pagina 0 - 0
Rolul auditului sistemelor informatice în cadrul auditului financiar
Autor: Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
DOI:
Pagina 0 - 0
Consideraţii privind Standardele Internaţionale de Evaluare. Prezentarea editiei - IVS 2007
Autor: Conf. univ. dr. Ion ANGHEL
DOI:
Pagina 0 - 0
Raportul estimări/decizii în raportările financire şi auditul financiar
Autor: Drd. Elena Emilia IORDACHE, lect. univ. dr. Nicu MARCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Conferinţa internaţională cu tema: "Auditorul transfrontalier: profesionalism şi independenţă"
Autor: \N
DOI:
Pagina 0 - 0
Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România
Autor: \N
DOI:
Pagina 0 - 0
Modelul actualizării dividendelor – o posibilă bază de evaluare a acţiunilor ordinare la valoarea justă
Autor: Prof. univ. dr. Elena DOBRE, lect. univ. dr. Irena MUNTEANU
DOI: