Audit Financiar Volum: 6, nr. 39/2008

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.39

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (0 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Seminarii profesionale la Bucureşti şi Constanţa - Abordări ale auditului financiar în anul 2008
Autor: Prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Evaluări privind implementarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
Autor: Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU, conf.univ.dr. Aureliana Geta ROMAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Coordonate moderne de acces în profesia de auditor financiar
Autor: Prof. univ. dr. Laurenţiu DOBROŢEANU, Ec. Laurenţiu STANCIU, Conf. univ. dr. Camelia Liliana DOBROŢEANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Exigenţele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) privind instrumentele financiare
Autor: Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, drd. Ioan Ovidiu SPĂTĂCEAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Evoluţia funcţiei de audit intern în entităţile publice care desfăşoară activităţi economice
Autor: Drd. Cristina Nicoleta DINU
DOI:
Pagina 0 - 0
IFRS- Norme contabile globale caracterizate prin calitate
Autor: Prof. univ. dr. Ana MORARIU
DOI:
Pagina 0 - 0
Consideraţii privind analiza aspectelor de mediu în auditarea situaţiilor financiare
Autor: Prof. univ. dr. Marioara AVRAM
DOI:
Pagina 0 - 0
Responsabilitatea profesională a auditorului în practica internaţională
Autor: Mircea LAZĂR, ACCA
DOI:
Pagina 0 - 0
Sistemul de control intern al societăţilor comerciale şi credibilitatea situaţiilor financiare
Autor: Prof. univ. dr. Elena DOBRE
DOI:
Pagina 0 - 0
Documentar: "Reglementări europene privind transparenţa pieţelor financiare"
Autor: Constantin ILIN-IANCU, PwC
DOI: