Audit Financiar Volum: 4, nr. 15/2006

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.15

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (5200 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Precauţiuni recomandate pentru riscul de audit
Autor: Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Abordări ale auditului financiar în anul 2006: „Construim un organism profesional puternic, marcat de valorile morale şi profesionale europene“
Autor: Prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Exigenţe şi provocări în aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
Autor: Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
„Audit scoţian” la Camera Auditorilor Financiari din România
Autor: \N
DOI:
Pagina 0 - 0
IFRS 1 – adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaă?¾ionale de Raportare Financiară (I)
Autor: Emil CULDA
DOI:
Pagina 0 - 0
Aparenţa de legalitate şi riscul de fraudă
Autor: Ec. Carmen MATARAGIU, Ec. Anca Cristina MATARAGIU
DOI:
Pagina 0 - 0
Fiscalis Românesc 2005-2007
Autor: Niculae DONE, Teodora ALECU, KPMG
DOI:
Pagina 0 - 0
Repere europene - Directiva a 4-a şi a 7-a
Autor: Drd. Monica BIZON
DOI:
Pagina 0 - 0
Rezultatul contabil, între principii şi reguli
Autor: Drd. Iulia JIANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Contabilitatea, încotro?
Autor: Prof. univ. dr. Alexandru ŢUGUI
DOI:
Pagina 0 - 0
Auditarea sistemelor informatice contabile, doar un certificat de bună purtare?
Autor: Dr. Adrian MUNTEANU
DOI:
Pagina 0 - 0
„Drumul către Europa” - Programul de reformă a contabilităţii şi de întărire instituţională
Autor: Cornelia STĂNESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
SEEPAD, forum zonal al profesioniştilor
Autor: Ruxandra RIZEANU
DOI: