Audit Financiar Volum: 9, nr. 79/2011

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.79

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (5665 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Trinomul audit extern - comitet de audit - audit intern, în contextul reglementărilor privind guvernanţa corporativă
Autor: onf. univ. dr. Camelia Liliana DOBROŢEANU, prep. univ. drd. Adriana Sofia RĂILEANU, prof. univ. dr. Laurenţiu DOBROŢEANU,
DOI:
Pagina 0 - 0
Limitări şi inadvertenţe în procesul de raportare financiară conform IFRS - cazul societăţilor de investiţii financiare
Autor: Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, lector univ. drd. Ovidiu SPĂTĂCEAN,
DOI:
Pagina 0 - 0
Direcţii de cercetare în mediul ştiinţific românesc privind relevanţa funcţiei de audit în contextul guvernanţei corporative
Autor: Asist. univ. dr. Cristina BOŢA-AVRAM
DOI:
Pagina 0 - 0
Relevanţa informaţiilor financiar-contabile în situaţii de criză
Autor: Prof.univ.dr. Nicolae TODEA, drd. Ioana CĂLEAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Studii privind optimizarea proceselor de planificare în auditul intern
Autor: Drd. Adrian VINTILESCU BELCIUG, drd. Daniela COLOIU (CREŢU), drd. Carmen GEGEA, drd. Adriana LUPU
DOI:
Pagina 0 - 0
Câteva aspecte privind aplicarea ISA 580 „Declaraţii scrise”
Autor: Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ
DOI: