Audit Financiar Volum: 1, nr. 2/2003

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.2

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (0 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Abordarea bazată pe evaluarea şi controlul riscurilor în cadrul auditului unei societăţi industriale din România
Autor: Dan IANCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Riscurile de audit în condiţiile utilizării sistemelor informatice de prelucrare a datelor
Autor: prof. univ. dr. Ali EDEN
DOI:
Pagina 0 - 0
Dentologia profesiei de auditor financiar
Autor: prof. univ. dr. Florin GEORGESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Doi ani de aplicare a Standardelor Internaţionale de Audit în România - prezent şi perspective
Autor: prof. univ. dr. Florin GEORGESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Riscuri pentru auditorii financiari
Autor: Vasile IUGA
DOI:
Pagina 0 - 0
Riscul opiniei de audit în contextul actual de reglementare din România
Autor: Emil CULDA
DOI:
Pagina 0 - 0
Independenţă şi obiectivitate în activitatea de audit financiar
Autor: prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Independenţă şi obiectivitate
Autor: Urania MOLDOVANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Independenţa auditorilor şi evoluţia cadrului de reglementare a acesteia la nivel internaţional
Autor: David THROW
DOI:
Pagina 0 - 0
Controlul calităţii şi independenţa activităţii auditorilor - abordare şi practică generală în Germania
Autor: Georg TOMINSKI
DOI:
Pagina 0 - 0
Delimitări între auditul intern şi extern
Autor: Lector univ.dr. Eugen NICOLĂESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Aprecierea controlului intern
Autor: prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA
DOI:
Pagina 0 - 0
Misiunea de audit şi etapele acesteia
Autor: dr. Dan Radu RUŞANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Auditul intern şi controlul de gestiune – diferenţe conceptuale şi metodologiei
Autor: Florea COJOC
DOI:
Pagina 0 - 0
Organizarea auditului intern
Autor: dr. Doina Elena LEONTE
DOI:
Pagina 0 - 0
Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România
Autor: prof. univ. dr. Florin GEORGESCU
DOI: