Audit Financiar Volum: 5, nr. 27/2007

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.27

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (7352 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Cerinţe de bază privind asigurarea calităţii auditului financiar
Autor: lect. univ. dr. Florentin CALOIAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Proceduri de colectare a probelor de audit
Autor: Emil CULDA
DOI:
Pagina 0 - 0
ISA 330 – Răspunsul auditorului la riscurile evaluate
Autor: ec. Carmen MATARAGIU, ec. Anca Cristina PENTEK
DOI:
Pagina 0 - 0
Evaluarea riscurilor specifice în auditul societăţilor de servicii de investiţii financiare
Autor: Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, drd. Ioan Ovidiu SPĂTĂCEAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Obiective, atribuţii şi răspunderi ale controlului intern şi ale auditului intern în entităţile publice
Autor: prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ, drd. ec. Cornel CRIŞAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Finanţări şi oportunităţi din UE pentru companiile româneşti
Autor: Victor GRIGORE, KPMG
DOI:
Pagina 0 - 0
Reguli de estimare a informaţiilor din situaţiile financiare
Autor: drd. Elena Emilia IORDACHE
DOI:
Pagina 0 - 0
Operaţiuni aferente contractelor de leasing financiar
Autor: drd. Monica JULEAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Particularităţi privind contabilitatea şi auditul investiţiilor imobiliare
Autor: ec. Lucian STOICESCU, ec. Laurenţiu STANCIU
DOI:
Pagina 0 - 0
Implicaţii financiar-contabile ale titlurilor de valoare
Autor: Prof. univ. dr. Elena DOBRE
DOI: