Audit Financiar Volum: 5, nr. 25/2007

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.25

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (10068 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Globalizarea afacerilor obligă la o consecvenţă a practicilor de audit
Autor: Jan COOPER
DOI:
Pagina 0 - 0
Schimbări de esenţă în Standardul Internaţional de Audit – ISA 700
Autor: Alexandru LUPEA, PwC
DOI:
Pagina 0 - 0
Sistemul de supraveghere publică trebuie condus de persoane independente
Autor: Brigitte GUILLEBERT, CNCC
DOI:
Pagina 0 - 0
Acţiuni concrete pentru transpunerea în legislaţia românească a reglementărilor europene
Autor: dr. Georgeta PETRE
DOI:
Pagina 0 - 0
Primul Congres al Camerei Auditorilor Financiari din România
Autor: Prof. univ. dr. Horia NEAMŢU
DOI:
Pagina 0 - 0
Un concept modern „Auditul performanţei“
Autor: ec. Cristina POPA, ec. Liliana ŞTEFAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Spre o nouă dimensiune a raportării performanţei financiare: „Situaţia Rezultatului global“
Autor: asist. univ. dr. Ionuţ Cosmin LUNGU, asist. univ. drd. Andreea Paula DUMITRU
DOI:
Pagina 0 - 0
Criterii de diferenţiere ale titlurilor de valoare
Autor: Prof. univ. dr. Elena DOBRE
DOI:
Pagina 0 - 0
Riscuri financiare-cheie şi riscuri inerente în auditarea instrumentelor financiare derivate – exemple practice
Autor: Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, drd. Ioan Ovidiu SPĂTĂCEAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Misiunea de audit financiar -obiective şi responsabilităţi
Autor: lect. univ. dr. Florentin CALOIAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Poziţia auditului intern în structura entităţilor economice
Autor: dr. ec. Gheorghe RUSU
DOI: