Audit Financiar Volum: 9, nr. 81/2011

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.81

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (2396 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Studiu privind armonizarea rezultatului contabil cu rezultatul fiscal
Autor: Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, prof. univ. dr. Nicolae TODEA, drd. Mihaela PROZAN, drd. Andreea Cristina DĂNESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Reglementările în materie de etică în profesia contabilă – o abordare europeană şi internaţională
Autor: Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA, prof. univ. dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, drd. Mihaela MOCANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Efectul politicilor de guvernanţă corporativă asupra reducerii costului capitalului pentru companiile româneşti cotate
Autor: Prof. univ. dr. Ion IONAŞCU, prof. univ. dr., Lavinia OLIMID, lect. univ. dr.Mihaela IONAŞCU, prof. univ. dr. Daniela Artemisa CALU
DOI:
Pagina 0 - 0
Dinamica percepţiilor privind auditul extern sub impactul crizei financiare
Autor: Prof. univ.dr. Laurenţiu DOBROŢEANU, lector univ. drd. Diana MANEA, conf. univ. dr. Camelia Liliana DOBROŢEANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Obţinerea probelor de audit pentru testarea „Going Concern”, folosind metode statistice avansate în analiza influenţei factorilor asupra ratei îndatorării globale
Autor: Prof. univ. dr. Elisabeta JABA, drd. Ioan-Bogdan ROBU
DOI:
Pagina 0 - 0
Evenimente ulterioare datei bilanţului în contextul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile operatorilor economici
Autor: Dr. Alexandra LAZĂR, drd. Monica AVRAM, drd. Elisabeta Maria DUINEA
DOI:
Pagina 0 - 0
Consideraţii privind aplicarea ISA 550, Părţi afiliate
Autor: Lisa WEAVER
DOI: