Părţile afiliate – „Abordarea şi tratament“

Autor:ec. Carmen MATARAGIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:părţi afiliate, tranzacţii, control, identificare, examinare, evaluare, influenţa semnificativă, consolidare, fraudă, fond de pensii

Abstract:
Complexitatea şi ritmul afacerilor, dar şi structura tot mai sofisticată a capitalului au promovat tranzacţiile cu părţi afiliate din categoria tranzacţiilor obişnuite, care nu au intrat iniţial în sfera preocupării profesiei contabile, în categoria tranzacţiilor care au impus schimbarea atitudinii profesiei contabile şi elaborarea de reglementări adecvate privind prezentarea şi auditarea. \rNevoia de reglementare a apărut la finele anilor `60, în SUA, când Continental Vending a derulat astfel de tranzacţii ce au fost calificate drept fraudă, iar în Marea Britanie după scandalul Maxwell.\rTranzacţiile cu părţi afiliate se pot constitui în oportunităţi ale managementului pentru raportări frauduloase. Una dintre cele mai importante şi actuale dificultăţi în auditul situaţiilor financiare este reprezentată de identificarea părţilor afiliate şi a tranzacţiilor cu părţi afiliate. \rDată fiind complexitatea, contabilizarea şi auditarea adecvată a tranzacţiilor cu părţi afiliate, necesită deplina înţelegere şi examinarea foarte atentă a acestora de către profesionistul contabil.\rResponsabilitatea auditorului dobândeşte o importanţă sporită atunci când tranzacţiile cu părţi afiliate s-au derulat în scopul fraudării.\rDin perspectiva auditorului, existenţa părţilor afiliate şi a tranzacţiilor cu părţi afiliate, prezintă importanţă atât pentru evaluarea gradului de adecvare a prezentării dar şi pentru pregătirea situaţiilor financiare consolidate, pentru societăţile în care se exercită, direct sau indirect, controlul ca urmare a deţinerilor în interese de participare dar şi pentru cele care deşi aparent nu sunt controlate de către compania mamă ar trebui să fie incluse în perimetrul de consolidare.\rResponsabilitatea auditorului dobândeşte o importanţă sporită atunci când tranzacţiile cu părţi afiliate s-au derulat în scopul fraudării.