Consideraţii privind Standardele Internaţionale de Evaluare. Prezentarea editiei - IVS 2007

Autor:Conf. univ. dr. Ion ANGHEL

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:evaluare, standarde, standarde internaţionale de evaluare, servicii profesionale, globalizare

Abstract:
Un standard reprezintă un nivel de calitate sau de realizare, mai ales unul pe care oamenii îl consideră normal sau acceptabil.\rÎn domeniul serviciilor profesionale, standardele sunt esenţiale pentru a determina cât de bine o persoană respectă norme legale, profesionale şi etice. Experţii evaluatori vor trebui să se concentreze pe competenţă sau pe “serviciul adecvat” (cunoştinţe şi abilităţi) ca şi pe o înţelegere a pieţelor locale, naţionale şi internaţionale, precum şi a interacţiunilor dintre acestea. Standardele Internaţionale de Evaluare sunt o necesitate pentru asigurarea “serviciului adecvat” al evaluatorilor. \rPresiunea pentru existenţa unui singur set de standarde internaţionale de evaluare provine dintr-o varietate de motive: în procesul globalizării investitorii insistă să existe un limbaj comun în materie de evaluare, dezvoltarea standardelor internaţionale de contabilitate şi mişcarea în raportarea financiară de la costul istoric la valoarea justă sau valoarea de piaţă, necesitatea de a determina valoarea de piaţă a garantiei în scopuri de împrumut etc. Standardele internaţionale de evaluare au două scopuri majore: să dezvolte şi să răspândească standarde de evaluare cu o largă acceptare în întrega lume, să armonizeze standardele existente în lume. Structura IVS 2007 a urmărit aceste scopuri.\rDezvoltarea unui set consistent de standarde internationale este esentială nu doar pentru dezvoltarea vitoare a profesiei de evaluator dar şi pentru dezvoltarea pieţelor financiare.