Raportul estimări/decizii în raportările financire şi auditul financiar

Autor:Drd. Elena Emilia IORDACHE, lect. univ. dr. Nicu MARCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:auditor financiar, inspector fiscal, erori, estimări, decizii financiare, control fiscal

Abstract:
Se cunoaşte faptul că între procedurile de audit financiar aplicate de auditorul financiar şi cele de control fiscal aplicate de inspectorul fiscal nu există asemănări în ceea ce priveşte tehnica de realizare a celor două activităţi şi obiectivele urmărite de fiecare. Cu toate acestea sunt destule situaţii în care cele două persoane trebuie să se asigure că entitatea controlată prezintă în situaţiile financiare o poziţe financiară reală, adică o imagine fidelă în contextul activităţii desfăşurate. \rChiar dacă obiectivele celor două persoane sunt diferite, în vederea obţinerii unor rezultate rezonabile este nevoie să se recurgă la o serie de activităţi care să le permită o dimensionare suficientă în ceea ce priveşte detectarea erorilor, fraudelor sau a încălcării legislaţiei aplicabile.\r