Între reguli şi principii. Coduri de guvernanţă corporativă – analiză comparativă

Autor:David CAMPBELL, ACCA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie: guvernanţă corporativă, cod, acţionari, abordare bazată pe reguli, abordare bazată pe principii, prevedere

Abstract:
Prin intermediul acestui articol se doreşte prezentarea unora dintre temele principale care sunt legate de controlul guvernării corporative, precum şi punerea în discuţie a modului în care acestea diferă de la ţară la ţară. Scopul articolului este acela de a clarifica trăsăturile şi caracteristicile abordărilor bazate pe reguli şi ale celor bazate pe principii ale guvernării corporative, modul în care este reglementat fiecare sistem.\rDintotdeauna a fost important ca investitorii să aibă un grad înalt de încredere că directorii vor acţiona în interesul acţionarilor.\r„Codurile” de guvernare corporativă au drept scop ghidarea conduitei atunci când legea este ambiguă. \rDezvoltarea codurilor a fost recţionară. Acestea au apărut ca raspuns la anumite eşecuri corporative sau la serioase încălcări ale încrederii acordate de către acţionari directorilor.\rMulte ţări, incluzând regatul Unit al Marii Britanii şi multe ţări din Commonwealth, au adoptat ceea ce a devenit cunoscut ca abordare bazată pe principii a aplicării prevederilor codurilor de guvernare corporativă.\rÎn urma mult mediatizatelor colapsuri ale Enron şi Worldon, Congresul SUA a adoptat Legea Sarbanes-Oxley în 2002.\rUna dintre criticile aduse Legii Srabanes-Oxley este acela că a pornit de la premiza abordării ”măsurii unice” a prevederilor guvernanţei corporative.\rModul în care prevederile guvernanţi corporative sunt furnizate şi aplicate constituie o parte importantă a activităţii corporative în fiecare ţară.\r