Consideraţii privind cooperarea dintre autoritatea de supraveghere bancarã, auditorul extern şi comitetul de audit privind situaţiile financiare

Autor:Prof. univ. dr. Vasile DEDU, Prof. univ. dr. Victoria STANCIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:autoritatea de supraveghere bancară, auditorul extern, comitetul de audit, situaţii financiare

Abstract:
Autoritatea de supraveghere trebuie să urmărească schimbările care au loc în cadrul instituţiilor bancare şi măsura în care aceste schimbări se reflectă sau au impact asupra rezultatelor financiare ale băncii. \rPrin urmare trebuie urmărite cu atenţie schimbările reflectând modificări în mediul de operare al băncii, în angajarea de personal precum si modificarile în sistemele IT, toate acestea reprezentand arii de activitate caracterizate prin progres rapid ca urmare a implementării noilor tehnologii sau noile produse si a extinderii activităţilor în afara ţării. O atentie speciala trebuie acordata situatiilor financiare si monitorizarii riscurilor.\rPrezentul articol prezintă opinia autorilor privind relaţia şi colaborarea dintre autoritatea de supraveghere bancară (BNR), auditorul extern şi comitetul de audit privind procesul de raportare a situaţiilor financiare.