Legislaţia românească privind auditul statutar este conformă cu directiva europeană în domeniu

Autor:Dr. Georgeta PETRE, Drd. Monica BIZON

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:transpunere, audit statutar, auditor statutar/firmă de audit, supraveghere publică, cadru instituţional de supraveghere publică

Abstract:
Guvernul României a adoptat în sesiunea din 24 iunie 2008 Ordonanţa de Urgenţă privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate şi care amendează Directivele Consiliului nr. 78/660/EEC şi 83/349/EEC şi abrogă Directiva Consiliului nr. 84/253/EEC.\rCa urmare a adoptării actului normativ menţionat, România s-a încadrat în termenul-limită pentru transpunerea Directivei europene,respectiv sfârşitul lunii iunie, 2008.\rOrdonanţa Guvernamentală de Urgenţă adoptată conţine prevederi privind profesia de auditor statutar şi organizarea unui sistem de supraveghere publică eficient şi eficace pentru auditorii statutari şi firmele de audit. Noile prevederi vor necesita revizuirea legislaţiei naţionale actuale în domeniul auditului.