Reputaţia profesională bunul cel mai de preţ al auditorului financiar

Autor:Dr. Alexandru RUSOVICI, dr. ec. Gheorghe RUSU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:reputaţie, profesie reglementată, inteligenţă, interes public general, emergenţa profesiilor

Abstract:
Reputaţia, ca substantiv, se află în toate limbile de circulaţie actuală mondială, nu numai pentru a fi folosit cu scopul de a lăuda când înţelesul se doreşte a fi pozitiv, ci şi pentru a dezavua când se doreşte a se exprima un înţeles negativ. În forma adjectivală, reputaţia se referă în general la caracter, la vrednicie, la omenie şi se referă aproape totdeauna la una sau mai multe persoane, familii, grupări sociale etc. Pentru generalizare, se foloseşte la caracterizarea unor populaţii, profesii, activităţi, unde s-a format expresia de „reputaţie profesională” care poate fi frumoasă sau mai puţin frumoasă, bună sau rea, lăudabilă sau nelăudabilă etc.\rContabilitatea şi vârful de lance al acesteia, auditul financiar se bucură, în general de o bună reputaţie, devenind sisteme de informaţie financiară şi de certificare a veridicităţii, cel mai bine adaptate cerinţelor întreprinderilor, mari şi mici. Desigur nici contabilitatea şi nici auditul nu sunt singurele surse de informaţie şi de afirmare a calităţii acestora, dar s-au dovedit în timp a fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai sigur de comunicare a avuţiei şi obligaţiilor financiare ale întreprinderii, având ca punct de plecare evoluţia bilanţului. Superioritatea partidei duble, neegalate încă, a aşezat aceste discipline înaintea celorlalte metode de calcul şi a creat baza bunei reputaţii profesionale, reputaţie care constituie bunul nostru cel mai preţuit.\r