Consideraţii privind efectuarea auditului la întreprinderile mici

Autor:Prof. univ. dr. Marioara AVRAM, Prof. univ. dr. Veronel AVRAM

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie: întreprinderi mici, audit, standarde internaţionale

Abstract:
Auditarea întreprinderilor mici presupune respectarea Standardelor Internaţionale de Audit elaborate de Federaţia Internaţionale a contabililor (IFAC) prin Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASAB), standarde care se aplică oricărui tip de entitate, indiferent de forma juridică, mărime, de felul proprietăţii, de structura guvernanţei sau de natura activităţii desfăşurate.\rCu toate acestea organismul profesional internaţional IFAC, admite că auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii presupune existenţa unor aspecte speciale şi caracteristici ce trebuie soluţionate de auditarea financiară pe parcursul misiunii de audit. \rAuditarea întreprinderilor mici presupune parcurgerea aceloraşi etape ca şi în cazul întreprinderilor mari, iar auditorul în misiunea sa va ţine cont de normele şi recomandările publicate de IFAC, dar şi de normele naţionale în domeniul auditului elaborate de organismul profesional, norme care au la bază Standardele Internaţionale de Audit.\r