Consideraţii privind starea actuală şi viitorul auditului public intern în România

Autor:Conf. univ. dr.Felicia Cornelia MACARIE

JEL:H 83, M 42, M 48

DOI:

Cuvinte cheie:audit public intern, guvernanţă, managementul riscului, instrumente şi tehnici de audit

Abstract:
IIA Research Foundation a realizat în anul 2010 o anchetă globală despre auditul intern, finalizată printr-un Raport în care se identifică modificările ce se impun funcţiei de audit intern în următorii cinci ani, pentru a se adapta şi a răspunde viitoarelor aşteptări ale părţilor interesate şi se prezintă tendinţele viitoare ale profesiei de auditor intern. \rÎn România auditul public intern este organizat la nivelul administraţiei publice centrale, chiar dacă mai sunt probleme în ocuparea posturilor de auditor intern. Situaţia este însă deficitară la nivelul administraţiei publice locale, unde organizarea activităţii de audit este insuficientă, iar acolo unde aceasta este organizată, posturile de auditor intern sunt ocupate într-o proporţie scăzută.\r\r