Consideraţii privind relaţia dintre standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) şi eficienţa pieţelor financiare

Autor:Lector univ.dr. Ştefana DIMA (CRISTEA), prof. univ.dr., Bogdan DIMA, Drd. Otilia ŞĂRĂMĂT

JEL:G14

DOI:

Cuvinte cheie:informaţie financiar-contabilă, eficienţă informaţională, active financiare, EMH, AMH

Abstract:
Scopul prezentei lucrării este să analizeze diverse aspecte conexe ideii că IFRS furnizează informaţii financiar-contabile adecvate, care contribuie la creşterea eficienţei informaţionale a pieţelor financiare. Ipoteza de cercetare de la care pleacă autorii este aceea că modificările survenite la nivelul informaţiei financiar-contabile – ca urmare a emiterii şi adoptării IFRS – influenţează eficienţa informaţională a pieţelor financiare. Demersul propus este plasat în cadrul generat de către actualul proces de armonizare contabilă internaţională, proces care are o relevanţă critică pentru natura şi calitatea informaţiei financiar-contabile transmisă pieţei de către emitenţi. Principalul rezultat al unei astfel de analize rezidă în ideea conform căreia în ultimă instanţă, eficienţa informaţională este o reflectare a eficienţei funcţionale de ansamblu a pieţelor financiare şi, mai larg, a sistemului economic în ansamblul său. Iar rolul standardelor internaţionale de raportare financiară devine, în acest context, nu doar de asigurare a pieţei cu informaţii financiar-contabile de calitate, dar şi de susţinere a creşterii economice.\r\r