Implicarea auditorilor financiari din România în realizarea auditului de mediu

Autor:Asist.univ.dr., Ionel-Alin IENCIU, prof.univ.dr. Dumitru MATIŞ, lect.univ.dr. Adrian GROŞANU

JEL:M41, M42, M49

DOI:

Cuvinte cheie:audit de mediu, raportări de mediu, auditori financiari, riscul de mediu, raportări financiare

Abstract:
Raportările de mediu s-au dezvoltat ca o importantă direcţie de cercetare în contabilitate care, în explorarea naturii sociale a contabilităţii, caută să identifice rolul acesteia în dezvoltarea durabilă şi în folosirea resurselor de mediu. Utilizarea pe scară largă a raportărilor de mediu pentru o varietate de scopuri pune problema obiectivităţii acestor informaţii, obiectivitate care poate fi asigurată prin intermediul procesului de audit. Protecţia mediului devine astfel o oportunitate pentru auditori, contabili şi cercetători de a demonstra faptul că se află în fruntea problemelor contemporane şi că pot stăpâni şi manevra noile oportunităţi şi problemele moderne (Medley, 1997). Studiul abordează comparativ auditul de mediu şi auditul financiar, având ca principal obiectiv reflectarea modului în care auditorii financiari din România participă la auditarea raportărilor de mediu. Studiul concluzionează faptul că atât la nivel internaţional, cât şi la nivel naţional doar o mică parte a auditorilor financiari sunt implicaţi efectiv în auditul de mediu ca urmare a reticenţei privind incertitudinea rezultată din lipsa unui cadru general obligatoriu. Deoarece un audit de mediu necesită tipuri diferite de abilităţi, cea mai raţională modalitate de organizare a acestui tip de audit pare a fi munca în echipă, prin implicarea auditorilor, contabililor, inginerilor sau a altor experţi privind aspectele de mediu.\r\r