Auditul practic, conform ISA-urilor clarificate

Autor:Glenn COLLINS, Massimo LAUDATO

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:ISA clarificate, mediul de control, abordare bazată pe risc, identificarea riscului

Abstract:
Standardele Internaţionale de Audit (ISA) clarificate emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) sunt aplicabile auditurilor perioadelor contabile care încep la 15 decembrie 2009 sau ulterior acestei date (pentru Marea Britanie, perioadelor care se încheie la 15 decembrie 2010 sau ulterior acestei date). Prin urmare, pentru mulţi auditori este iminentă realizarea primelor misiuni conform noilor ISA şi aceasta trebuie să fie susţinută de formări relevante şi modificări ale metodologiei de audit adoptate.\rISA clarificate pot genera îngrijorări în rândul practicienilor. În definitiv, noile standarde sunt mai lungi, au fost introduse două noi standarde (ISA 265 privind comunicarea deficienţelor controlului intern şi ISA 450 privind evaluarea denaturărilor), alte 12 ISA-uri au fost revizuite şi o parte din materialele de îndrumare din standardele actuale au fost actualizate pentru a corespunde cerinţelor. Cu toate acestea, impactul real al noilor standarde privind practica curentă a auditului nu este la fel de extins ca modificările generate de adoptarea ISA-urilor în forma lor prezentă.\r