Studiu privind armonizarea rezultatului contabil cu rezultatul fiscal

Autor:Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, prof. univ. dr. Nicolae TODEA, drd. Mihaela PROZAN, drd. Andreea Cristina DĂNESCU

JEL:M41, M42, M48

DOI:

Cuvinte cheie:rezultat contabil, rezultat fiscal, imagine fidelă, situaţii financiare

Abstract:
În actualul context economic şi social, marcat de puternice contradicţii generate de criza economică mondială care şi-a pus amprenta în toate domeniile de activitate, lucrarea are ca obiectiv redarea unui mod de abordare duală - contabilă şi fiscală - a rezultatului exerciţiului, ca efect al concilierii contabilităţii cu fiscalitatea. \rCunoscut este faptul că dimensiunea rezultatului contabil este influenţată atât de politicile contabile adoptate în cadrul procesului decizional de către conducerea entităţii, cât şi de modul în care acestea sunt înţelese şi aplicate de către profesionistul contabil, în general angajat al entităţii. În acest sens, fără a analiza motivaţiile care au condus la selecţia unei anumite politici, în detrimentul alteia, lucrarea încearcă, pe baza rezultatelor cercetării efectuate, să conştientizeze prin efectul aspectelor surprinse că o anumită influenţă asupra rezultatului contabil o poate avea şi modul în care se determină rezultatul fiscal. Acest aspect este justificat prin prisma relaţiei existente între rezultatul contabil ajustat cu mărimea sarcinii fiscale şi rezultatul fiscal care determină tocmai cuantumul sarcinii fiscale. Astfel, pe baza rezultatelor cercetării efectuate, se poate afirma că, în prezentările de informaţii financiare ale entităţilor care intră în perimetrul de aplicare a reglementărilor fiscale, atât rezultatul contabil, cât şi cel fiscal pot să conţină afectări generate de obiectivele vizate de conducerile entităţilor duse, în multe cazuri, până la nivel de neconformităţi, iregularităţi, cu grave şi multiple consecinţe. \r\r\r\r