Studiu privind evoluţiile recente ale cadrului contabil conceptual al IASB

Autor:Lector univ.dr. Ştefana DIMA (CRISTEA), drd. Otilia ŞĂRĂMĂT

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:IASB, FASB, cadru conceptual, informaţie financiar-contabilă, caracteristică calitativă

Abstract:
Activitatea comună fără precedent a International Accounting Standards Board (IASB) şi US Financial Accounting Standards Board (FASB) a dus, în ultimii ani, la o serie de dezbateri asupra aplicabilităţii Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) reprezentând o selecţie a celor mai bune practici în domeniul contabil la nivel internaţional. În acest context, obiectivul lucrării de faţă este de a furniza o analiză calitativă a evoluţiilor recente ale cadrului contabil conceptual al IASB. În plus, lucrarea se concentrează pe o serie de aspecte conexe modificărilor intervenite în obiectivul raportării financiare şi în caracteristicile calitative ale informaţiei financiar-contabile. Din această analiză reiese clar natura complexă a modificărilor şi rolul pe care îl vor juca acestea în viitorul profesiei contabile. \r\r\r