ISA 200, punctul de pornire în înţelegerea standardelor clarificate

Autor:Lisa WEAVER

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:Proiect Claritate, probă de audit, scepticism profesional

Abstract:
În articol se analizează ISA 200 din perspectiva faptului că acesta a fost unul din standardele care au fost revizuite şi clarificate ca parte a Proiectului Claritate. Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) arată clar faptul că înţelegerea acestui standard este deosebit de importantă pentru auditorii profesionişti deoarece stabileşte modul în care trebuie înţelese şi aplicate materialele explicative, cele privind obiectivele, dispoziţiile şi implementarea, materiale care sunt incluse în toate ISA-urile\rISA 200 trebuie considerat punctul de pornire pentru înţelegerea ISA-urilor clarificate. Standardul conţine obiectivele şi dispoziţiile fundamentale care trebuie respectate în toate auditurile informaţiilor istorice. Acest standard este atât de important încât toate celelalte ISA-uri conţin o notă care arată că standardele trebuie citite împreună cu ISA 200. Aşadar, deşi unele din aspectele de mai jos sunt cunoscute şi ar trebui să fie evidente pentru un auditor competent, acestea merită să fie trecute în revistă.\rObiectivele şi dispoziţiile ISA 200 stau la baza tuturor auditurilor situaţiilor financiare, indiferent de dimensiunea sau complexitatea entităţii auditate. IAASB arată că ISA 200 trebuie citit şi studiat de către toţi auditorii, chiar dacă o mare parte a conceptelor sunt familiare din varianta anterioară a standardului. \r