Reglementările în materie de etică în profesia contabilă – o abordare europeană şi internaţională

Autor:Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA, prof. univ. dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, drd. Mihaela MOCANU

JEL:M42, L84

DOI:

Cuvinte cheie:profesia contabilă, etică, reglementare, autoritatea de reglementare, reputaţie

Abstract:
Tematica privitoare la etică în profesia contabilă exercită o atracţie crescândă atât pentru practicieni, cât şi pentru autorităţile de reglementare şi pentru mediul universitar, în principal din cauza evenimentelor de la începutul secolului al XXI-lea, cum ar fi binecunoscutele scandaluri Enron, WorldCom şi Parmalat, actualului context al globalizării, prosperităţii materiale considerate a fi o prioritate pentru entităţile economice, precum şi ca urmare a pericolului demonetizării profesiilor în general. Atât literatura internaţională, cât şi literatura naţională de specialitate au acordat o atenţie sporită acestei tematici. Cu toate acestea, în literatura română din domeniu accentul cade mai ales pe aspecte legate de reglementările etice în vigoare la nivel internaţional. Noutatea acestui articol constă în dublul său obiectiv: de a prezenta comparativ atât reglementările etice existente la nivel internaţional, cât şi pe cele elaborate în Uniunea Europeană şi pe cele în vigoare în Statele Unite ale Americii, precum şi de a dezbate necesitatea şi adecvarea reglementărilor etice în profesia contabilă. Demersul este de natură analitic-argumentativă şi este cu atât mai justificat cu cât reglementările în materie de etică pe care profesioniştii contabili sunt obligaţi să le respecte, precum şi cursurile privind aspectele de etică pe care aceştia sunt datori să le urmeze devin din ce în ce mai numeroase, mai complexe şi mai solicitante. Concluziile principale ale autorilor constau în faptul că argumentul cel mai elocvent în favoarea reglementărilor în materie de etică îl reprezintă nevoia de legitimare a profesiei contabile (la nivel macro) şi de menţinere a reputaţiei profesionistului (la nivel micro). \r