Aplicaţii IT - foi de calcul pentru auditori (II)

Autor:Lector dr. Dragoş Marian MANGIUC

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:calcul tabelar, facilităţi avansate, audit financiar, asistare informatică, cabinet audit

Abstract:
Pentru activitatea de audit modernă şi, implicit, pentru auditorul financiar, aplicaţiile de prelucrare a foilor de calcul s-au impus deja ca „mediu de lucru”, îmbunătăţirea continuă a performanţei şi a gamei de facilităţi oferite conferindu-le tot mai mult un statut de „mediu de viaţă”, cvasi-totalitatea prelucrărilor specifice activităţii de audit realizându-se în prezent cu asistenţa unei aplicaţii de acest tip. Prezenta serie de articole îşi propune identificarea acelor facilităţi ale aplicaţiilor de calcul tabelar care au o importanţă majoră pentru activitatea auditorului, oferindu-i acestuia soluţii puternice şi rapide pentru rezolvarea problemelor specifice muncii sale. Primul articol a fost publicat în revista „Audit Financiar” nr. 9/2010. Cel de-al doilea articol al seriei descrie modul în care practicienii în domeniul auditului financiar pot beneficia de pe urma utilizării unor facilităţi avansate pe care aplicaţiile de prelucrare a foilor de calcul le oferă, unele dintre aceste facilităţi fiind destul de puţin cunoscute, dar extrem de utile în anumite contexte.\r