Evenimente ulterioare datei bilanţului în contextul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile operatorilor economici

Autor:Dr. Alexandra LAZĂR, drd. Monica AVRAM, drd. Elisabeta Maria DUINEA

JEL:M 41

DOI:

Cuvinte cheie:situaţii financiare anuale; imagine fidelă; evenimente ulterioare datei bilanţului; principii contabile; continuitatea activităţii

Abstract:
La întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale, operatorii economici aplică reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.\rAlături de efectuarea inventarierii şi valorificarea rezultatelor acesteia, lucrările de închidere a exerciţiului financiar presupun parcurgerea anumitor etape, cu respectarea atât a reglementărilor cu caracter general, cât şi a legislaţiei specifice. Deşi acestea sunt stabilite de fiecare entitate, trebuie avut în vedere că înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare presupune uneori analiza ca un tot a acestora, fiind operaţiuni care se corelează.\rÎn această categorie se încadrează evenimentele ulterioare datei bilanţului, unele dintre acestea fiind recunoscute în situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar de raportare, în timp ce altele presupun doar prezentarea de informaţii în notele explicative.\r