Consideraţii privind aplicarea ISA 550, Părţi afiliate

Autor:Lisa WEAVER

JEL:D 04, M 41

DOI:

Cuvinte cheie:abordare bazată pe risc, părţi afiliate, impozit pe venit, acţionar

Abstract:
Acest articol comentează obiectivele şi dispoziţiile ISA 550 clarificat, Părţi afiliate. Standardul a fost revizuit şi reformulat de către Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare, iar acum standardul este consecvent cu celelalte ISA prin adoptarea abordării bazate pe risc a auditului părţilor afiliate. Acesta este un domeniu dificil, care prezintă un risc înalt de denaturări semnificative şi care duce adesea la descoperirea indiciilor riscului de fraudă. Cunoaşterea dispoziţiilor ISA 550 este esenţială pentru toţi auditorii profesionişti.\rISA 550 se axează pe atenţia pe care auditorul trebuie să o acorde riscului denaturărilor semnificative care poate să apară ca urmare a existenţei relaţiilor şi tranzacţiilor cu părţile afiliate. Standardul subliniază importanţa luării în considerare a acestor aspecte în cursul planificării şi, în special, ca parte a activităţii de evaluare a riscului. Există şi câteva dispoziţii procedurale specifice şi este posibil să fie necesar ca firmele de audit să îşi revizuiască practicile curente pentru a se asigura că respectă aceste dispoziţii. În final, ISA 550 oferă îndrumări clare cu privire la auditarea acestui domeniu extrem de important şi potenţial dificil.