Probleme de actualitate cu privire la măsurarea nivelului de guvernanţă corporativă în România

Autor:Prep. univ. drd. Adriana-Sofia RĂILEANU, conf. univ. dr. Camelia Liliana DOBROŢEANU, prof. univ. dr. Laurenţiu DOBROŢEANU

JEL:G32, G34, M14, M48

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, modele de guvernanţă, obstacole, nivelul guvernanţei corporative

Abstract:
În zilele noastre termenul de guvernanţă corporativă este asociat de cele mai multe ori cu obiective de conformitate şi gestiunea riscurilor, descriind astfel un domeniu rezervat exclusiv consiliilor de administraţie şi directorilor generali. După părerea autorilor însă, guvernanţa corporativă are o importanţă majoră şi extinsă, deoarece vizează toate nivelurile decizionale ale întreprinderii, facilitează armonizarea deciziilor strategice cu cele tactice şi operaţionale şi are ca scop primordial crearea de valoare (în contextul gestionării riscurilor şi respectării regulilor stabilite). Chiar şi recenta criză economică şi financiară a evidenţiat avantajele implementării unui sistem adaptat de guvernanţă corporativă, în ciuda costurilor suplimentare necesare.\rPrin intermediul acestui studiu s-a urmărit lămurirea unor aspecte legate de guvernanţa corporativă din România, oferind răspunsuri la următoarele întrebări: Cui îi revine sarcina implementării unui sistem adecvat de guvernanţă corporativă? Cum se poate aprecia nivelul actual de guvernanţă corporativă din România? Care sunt principalele obstacole cu care se confruntă întreprinderile din România în materie de guvernanţă corporativă? Există un model de guvernanţă care prin calităţile sale s-a dovedit mai bun decât celelalte? Care sunt criteriile de măsurare a nivelului conducerii corporative?\r