Riscurile sociale şi de mediu: de la raportarea responsabilităţii corporative la strategii moderne de afaceri

Autor:Drd. Violeta M. CIMPOERU, prof. univ. dr. Chiraţa CARAIANI, conf. univ. dr. Camelia I. LUNGU

JEL:M 40, Q 56

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate corporativă, raportarea riscurilor, strategii verzi, analiză, decizie

Abstract:
Criza care a zguduit toate sistemele financiare ale lumii în ultimii doi ani este imboldul de care avea nevoie economia mondială pentru a trece spre ceea ce specialiştii numesc dezvoltare sustenabilă. În ultimii treizeci de ani PIB-ul mondial s-a dublat, dar creşterea economică înregistrată a avut la bază utilizarea neraţională a resurselor, care s-au diminuat dramatic. Ritmul actual al creşterii nu mai poate fi menţinut, iar raportarea socială şi de mediu este un instrument pentru a depăşi evenimentele nedorite cu care se confruntă populaţia planetei. \rPromotorii responsabilităţii corporative prezintă raportarea socială şi de mediu ca pe o soluţie la problemele economice şi sociale contemporane, iar reformatorii sociali promovează raportarea ca instrument eficient realist care poate schimba lumea. Având în vedere că toată lumea vorbeşte de criza economică doar în termeni negativi, dorim să evidenţiem şi o serie de aspecte pozitive, iar unul dintre acestea ar putea fi o mai mare atenţie a populaţiei faţă de comunitatea în care trăieşte, faţă de consumul exacerbat de resurse, reprezentând şi un punct de pornire către programe privind responsabilitatea socială corporativă şi raportare socială şi de mediu.\rCu toate acestea, principala justificare de a raporta este de ordin economic deoarece raportările sociale şi de mediu aduc beneficii unei game largi de utilizatori sub forma partenerilor entităţii (stakeholders) şi ajută la maximizarea valorii acţionariale, ceea ce implică alinierea intereselor sociale şi de mediu ale unui grup larg de parteneri cu interesele economice ale unui grup restrâns format din proprietari.\rAcest articol reprezintă o contribuţie la studierea aprofundată a inovaţiilor manageriale referitoare la metode şi practici utilizate pentru diminuarea riscurilor sociale şi de mediu. În special, se urmăreşte prezentarea responsabilităţii corporative ca pe o sursă de inspiraţie pentru managerii care doresc să aplice practici moderne de proiectare a deciziilor şi să experimenteze noi viziuni strategice.\r\r