Auditarea sistemului de control intern. Intervievarea-proceduri şi practici

Autor:Ion SMEDOIU

JEL:M 41, M 42

DOI:

Cuvinte cheie:intervievare, denaturare semnificativă, concept, control intern, domeniu de audit, auditor financiar

Abstract:
Pornind de la cerinţele de planificare a unei misiuni de audit financiar, auditorul financiar trebuie să identifice şi să evalueze riscurile de denaturare semnificativă la nivelul situaţiilor financiare şi la nivelul afirmaţiilor pentru clase de tranzacţii, solduri de conturi şi prezentări de informaţii, iar intervievarea este o procedură recomandată în acest scop de Standardul Internaţional de Audit 315 „Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă”. \rFolosind prescripţiile ISA 315, standardele contabile relevante şi experienţa de auditor de practică publică acumulată începând cu primii paşi în domeniul auditului financiar în România, autorul a realizat un concept privind intervievarea pentru un domeniu esenţial de audit.\rÎn cadrul unei misiuni de audit, această procedură de intervievare creează premisele necesare determinării corecte a domeniilor esenţiale de audit, a naturii şi dimensiunii procedurilor pentru obţinerea probelor de audit.\rÎn mod practic, procedura de intervievare se poate realiza pe fiecare domeniu de audit (Imobilizări, Investiţii, Stocuri, Trezorerie, Creditori, Impozite şi taxe, Capitaluri, Cont profit/pierderi, Cartea mare şi Balanţa de verificare)\r\r