Provocări actuale ale funcţiei de audit intern

Autor:Asist.univ.dr. Cristina BOŢA-AVRAM

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:funcţia de audit intern, managementul riscului, valoare adăugată, abilităţi ale auditorilor interni, practici de audit intern

Abstract:
Articolul de faţă îşi propune ca, pornind de la o analiză critică a celei mai recente literaturi de specialitate, să identifice care ar fi tendinţele viitoare care vor afecta evoluţia viitoare a funcţiei de audit intern. Contextul economic actual deloc favorabil impune, acum mai mult ca oricând, necesitatea redefinirii unei noi strategii de audit intern. Managerii şi membrii comitetului de audit de audit sunt acum mult mai atenţi asupra valorii reale adăugate pe care o furnizează auditul intern. Auditorii interni vor trebui să-şi eficientizeze modul în care vor răspunde diverselor expectanţe manifestate de manageri, de comitetul de audit şi de alte părţi interesate. Dintre tendinţele cele mai importante care vor influenţa semnificativ traiectoria viitoare a auditului intern se poate menţiona: orientarea spre creşterea eficienţei cu care se realizează managementul riscului, dezvoltarea gamei de abilităţi cu care auditorii interni vor trebui să fie înzestraţi, maximizarea interesului pentru măsurarea şi evaluarea performanţei cu care se realizează auditul intern şi nu în ultimul rând creşterea gradului de tehnologizare a activităţii de audit intern, care, în final să creeze premisele unei auditări cât mai complete şi exhaustive, în vederea creşterii nivelului de asigurare furnizat de auditul intern.\r