Nevoia de etică în auditul financiar

Autor:Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA, dr. Eugen Gh. NICOLĂESCU, drd. Mihaela MOCANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit financiar, profesie, profesionalism, presiuni, etică

Abstract:
Etica profesională reprezintă o temă de discuţie actuală, nu doar în auditul financiar, ci şi în alte profesii. Totuşi, este într-adevăr nevoie de etică în auditul financiar? Prezentul articol îşi propune să răspundă la această întrebare şi să aducă argumente solide în favoarea necesităţii eticii în această profesie. În acest sens, sunt prezentate caracteristicile generale ale unei profesii şi se subliniază strânsa legătură dintre etică şi profesionalism. Apoi sunt supuse discuţiei trăsăturile definitorii ale profesiei de auditor financiar, care fac necesară etica. În plus, sunt enumerate principalele presiuni generate de contractul social şi de contractul auditor-societate auditată, precum şi conflictele existente în mediul de audit financiar. Argumentaţia astfel construită conduce către o concluzie clară: exercitarea profesiei de audit financiar nu poate fi separată de etică. \r