Folosirea metodei ABC în vederea cuantificării economiei de costuri generate de implementarea proceselor de management al riscurilor

Autor:Drd. Irinel ION

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:riscuri, evaluare, metoda ABC, economii, costuri, control

Abstract:
Principalul obiectiv al prezentului material este de a identifica o posibilă soluţie în vederea cuantificării în termeni cantitativi a economiei de costuri generate de către implementarea cu succes a unor procese de management al riscurilor la nivelul companiilor. \rO provocare importantă pentru companii, mai ales în contextul existenţei unor resurse financiare limitate pentru organizarea unor activităţi suport, o constituie cuantificarea eficienţei activităţii de administrare şi evaluare a riscurilor şi a controlului intern, în speţă a funcţiei de audit intern.\r Autorii consideră că, prin folosirea metodei ABC de calculaţie a costurilor, se poate realiza o cuantificare a efectului generat de introducerea unor procese de management al riscurilor la nivelul costurilor înregistrate de către o societate. Astfel, matricei reprezentate de totalitatea activităţilor din cadrul unei companii i se asociează un cumul de riscuri, identificate prin intermediul unor probabilităţi de apariţie şi efecte distincte. Expunerea la risc a unei entităţi se concretizează în anumite costuri suplimentare suportate de către entitate ca urmare a manifestării unor riscuri care nu sunt controlate în mod eficient prin cadrul sistemului de control. \rPrin metoda dezagregării, costurile la nivelul unei entităţi pot fi împărţite în costuri neafectate de manifestarea riscurilor şi costuri influenţate de expunerea la risc a entităţii, calculate şi evidenţiate la nivelul fiecărei activităţi. Prin comparaţia costurilor înregistrate înainte şi după introducerea unei funcţii de audit intern, se poate cuantifica măsura în care existenţa acestei funcţii se justifică prin prisma economiei de costuri generată de funcţionarea auditului intern. De asemenea, anumite recomandări furnizate de către auditul intern pot avea drept rezultat suplimentarea veniturilor obţinute de către o organizaţie, conducând astfel la îmbunătăţirea performanţelor operaţionale. \r