Exigenţe şi provocări ale auditului financiar în Republica Moldova

Autor:Veaceslav CIOBANU, Marina ŞELARU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:reforma auditului, directive europene, licenţă pentru activitatea de audit, certificat de calificare, asociaţie profesională

Abstract:
Articolul îşi propune urmărirea evoluţiei profesiei contabile şi, în cadrul acesteia, a activităţii de auditor în Republica Moldova începând cu anul 1998 până în prezent. Autorii au considerat drept oportun acest studiu, având în vedere avalanşa de evenimente social-economice din ultimii mai bine de 10 ani şi necesitatea racordării întregii profesii de auditor din ţară la cerinţele internaţionale.\rÎn context, sunt puse în evidenţă atât lacunele, cât şi performanţele înregistrate în acest domeniu.\rSunt prezentate câteva cerinţe care decurg din Programul de reformă al activităţii contabile şi de audit, fiind supuse atenţiei câteva măsuri ce trebuie luate în continuare pentru crearea cadrului de preluare a reglementărilor şi practicii europene şi internaţionale în domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit şi a Codului Etic emise de IFAC.\rÎn acest sens, sunt amintite acţiunile întreprinse de ACAP Republica Moldova, inclusiv în privinţa cooperării cu organizaţii profesionale din alte ţări.\r