Studiu privind calculul pragului de semnificaţie în activitatea de audit financiar

Autor:Prof. univ. dr. Nicolae TODEA, Drd. Ionela STANCIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:prag de semnificaţie, audit, risc de audit, auditor financiar

Abstract:
Auditul financiar constituie o disciplină din sfera contabilităţii care implică, alături de cunoştinţe din contabilitate, şi alte cunoştinţe: juridice, de analiză economico-financiară, matematice, informatice, etice. Explicaţia pluridisciplinarităţii auditului financiar o constituie faptul că auditorul financiar trebuie să verifice conformitatea situaţiilor financiare cu realitatea, pe de o parte, şi respectarea principiilor, regulilor, criteriilor stabilite pentru înregistrarea şi prezentarea informaţiei contabile, pe de altă parte. Auditul financiar reprezintă „activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit” (conform art.2 din OUG nr. 75 / 1999 republicată privind activitatea de audit financiar). Obiectivul unui audit este acela de a da posibilitatea auditorului să exprime o opinie privind întocmirea situaţiilor financiare respective, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat (Standardul de audit 200, paragraf 2). Din punct de vedere al auditului financiar „pragul de semnificaţie” este definit ca acel nivel de „informaţii fără de care, prin omiterea sau declararea eronată a lor s-ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, decizii luate pe baza situaţiilor financiare”. Astfel, pragul de semnificaţie oferă mai degrabă o limită, decât să reprezinte o însuşire calitativă primară pe care informaţia trebuie să o aibă pentru a fi utilă. \rAtunci când desfăşoară un angajament de audit auditorul trebuie să ia în considerare pragul de semnificaţie şi relaţia acestuia cu riscul de audit. Conceptele de risc de audit şi prag de semnificaţie sunt studiate de către auditor, deoarece, în funcţie de acestea, îşi planifică activitatea de audit financiar. Odată stabilite nivelurile pragului de semnificaţie şi ale riscului de audit, acestea determină natura şi gradul de teste aplicabil asupra probelor de audit. Auditorul ia în considerare pragul de semnificaţie atât la nivelul global al situaţiilor financiare, cât şi în relaţie cu soldurile conturilor, cu clasele de tranzacţii şi prezentările de informaţii. Pragul de semnificaţie poate fi influenţat de considerente cum ar fi cerinţele legale şi de reglementare, cât şi de considerente legate de clasele de tranzacţii, soldurile conturilor, prezentările de informaţii şi de relaţiile existente între acestea.