Globalizarea – percepţii diferite şi efecte contradictorii

Autor:Dr. Iulian VĂCĂREL

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:globalizare, integrarea economiilor naţionale, liberalizare, FMI, Banca Mondială, interes naţional, profesionişti financiar - contabili

Abstract:
Articolul prezintă principalele opinii exprimate de autor în cadrul dizertaţiei susţinute în faţa senatului Universităţii de Vest din Timişoara cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Cauza, opinii care şi-au demonstrat pertinenţa şi în condiţiile actualei crize economice internaţionale. Autorul consideră însă necesare şi anumite precizări şi reevaluări de ordin pragmatic. Se apreciază că globalizarea, privită ca un proces orientat spre eliminarea barierelor din calea liberului schimb şi spre integrarea economiilor naţionale, ar trebui să producă efecte pozitive pentru toate ţările lumii. Cu toate acestea, pe lângă reuşite, autorul aduce şi o serie de critici, argumentate, la adresa activităţii unor organizaţii internaţionale pentru neîndeplinirea misiunii pentru care au fost create. După ce se opreşte succint asupra rolului profesioniştilor financiar – contabili în contextul procesului de globalizare, autorul relevă faptul că o serie de carenţe ale procesului amintit au ieşit în evidenţă şi în cazul actualei crize economice internaţionale. În final, sunt exprimate unele idei privind raportul între globalizare şi interesul naţional, concluzia fiind un îndemn la prudenţă, la moderaţie şi la evitarea fetişizării procesului de globalizare.\r