Modelarea proceselor de afaceri şi avantajele sale pentru misiunea de audit financiar

Autor:Lector dr. Dragoş MANGIUC

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:modelarea proceselor de afaceri, limbaj unificat de modelare, familiarizarea cu entitatea auditată, misiune de audit financiar

Abstract:
Limbajul unificat de modelare (Unified Modeling Language – UML) s-a impus în ultimul deceniu ca standard de facto în domeniul proiectării sistemelor informatice, aplicaţiile şi aria sa de cuprindere înregistrând o extindere permanentă. Printre aplicaţiile auxiliare (sau extensiile) acestui limbaj de modelare, cea destinată modelării proceselor de afaceri are o importanţă deosebită, datorită largii aplicabilităţi şi caracterului multidisciplinar al domeniilor de utilizare. Articolul de faţă încearcă o familiarizare a profesioniştilor din domeniul auditului financiar cu problematica modelării de afaceri, propunând şi analizând critic o metodă originală de utilizare a modelării de afaceri la nivelul misiunii de audit financiar şi anume realizarea unor modele ale proceselor de afaceri ce urmează a fi auditate, în scopul familiarizării echipei de audit cu entitatea economică auditată şi mediul său de afaceri, aşa cum se specifică în standardul internaţional de audit ISA 315 – Cunoaşterea entităţii şi mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă. În opinia autorului, această abordare prezintă avantaje importante pentru auditor, deoarece nu necesită cunoştinţe vaste de natură informatică, nu afectează sub nici un aspect independenţa auditorului sau raţionamentul său profesional, ci doar transformă procesul de familiarizare cu entitatea auditată şi mediul său de afaceri într-un demers structurat şi coerent, fiind deplin compatibilă cu obiectivele misiunii, cu interesul auditorului, precum şi cu prevederile standardului internaţional de audit ISA 315.\r